TURGRUPPER I VESTFOLD

Barnas Turlag

Vi arrangerer turer for barn og barnefamilier både i nærområdet der du bor og på fjellet. Barn fra 0 til 12 år kan være med i Barnas Turlag.

DNT ung 

DNT ung har rundt 50 lokale grupper over hele landet som arrangerer varierte turer og aktiviteter for og av ungdom mellom 13 og 26 år.

Voksen 

Gruppen Voksen dekker ulike tilbud for denne gruppen i de forskjellige foreningene.

Alder 26 +

Foto: Kari Nygard Tvilde

DNT senior

DNT Senior er vårt tilbud for godt voksne i alderen 60 år og oppover. Våre seniorgrupper arrangerer alt fra enkle nærturer til overnattingsturer på fjellet.

Fjellsport

Over 30 lokale fjellsportgrupper fra Troms i Nord til Kristiansand i sør arrangerer turer og kurs for deg som er interessert i bratt friluftsliv.

Link til fjellsport

Tilrettelagt

Alle 5 foreningene i Vestfold tilbyr spesielt tilrettelagte turer for mennesker med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser.