Styret i DNT Vestfold:

Styret i DNT Vestfold består av en person fra hver av turistforeningene i Vestfold. Fortrinnsvis lederen i den enkelte forening.
Sekretariatfunksjonen i DNT Vestfold går på omgang mellom de deltagende foreningene i perioder på to år. Lederen av den foreningen som har sekretariatsfunksjonen er utvalgets leder.
For perioden 2017-2018 har Sandefjord Turistforening sekretariatfunksjonen og
Ragnar Standal er styreleder for DNT Vestfold.

Styret for øvrig består av følgende personer i 2018:

Navn

Tilknytning

e-post

Birgit Vildalen

Holmestrand og Omegn Turistforening

Birgit.Vildalen@marlink.com

Odd Willy Oterhals

DNT Horten

odd.willy.oterhals@gmail.com

Bjørn Reisz

Larvik og Omegns Turistforening

bjorn.reisz@gmail.com

Ragnar Standal

Sandefjord Turistforening

ragnar.standal@dnt.no

Niels Aall-Lyche

Tønsberg og Omegns Turistforening

styreleder.tonsberg@dnt.no

Michelle VermelidDNT Ung Vestfoldungvestfold@dnt.no