Styret i DNT Vestfold:

Styret i DNT Vestfold består av en representant fra hver av turistforeningene i Vestfold, samt én ungdomsrepresentant. Fortrinnsvis lederen i den enkelte forening.
Sekretariatfunksjonen i DNT Vestfold har daglig leder.
For perioden 2019-2020 har Tønsberg og omegn Turistforening lederfunksjonen og
Helga Daler er styreleder for DNT Vestfold.

Styret for øvrig består av følgende personer i 2020:

Navn

Tilknytning

E-post

Birgit Vildalen

Holmestrand og Omegn Turistforening

birgit@vildalen.com

Jørn Jorde

DNT Horten

jo-jorde@online.no

Knut-Hjalmar Gulliksen

Larvik og Omegns Turistforening


styreleder.larvik@dnt.no

Hilde Haugen

Sandefjord Turistforening

hildehaugen66@hotmail.com

Helga Daler

Tønsberg og Omegns Turistforening

hytte-loype.tonsberg@dnt.no

Lars JensenDNT Ung Vestfoldungvestfold@dnt.no