Strategiplan for DNT Vestfold

      De fem turistforeningene i Vestfold er tilknyttet DNT sentralt.
DNTs visjon "Naturopplevelser for livet" er styrende for all virksomhet i organisasjonen.
Verdiene skal gjenspeiles i samarbeidet mellom foreningene i Vestfold. 

DNTs VISJON«Naturopplevelser for livet»

            DNTs FORMÅL
DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv 
                     og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag  

·       

Gjeldende strategiplan for DNT Vestfold finner du her