UNGE naturtalenter

Unge Naturtalenter er et prosjekt der 15 ungdom mellom 15 og 19 år skal følges opp i helt helt år gjennom ulike kurs, turer og friluftsaktiviteter. Det er et helt nytt konsept, unikt i sitt slag, som gjennomføres av DNT Vestfold fra høsten 2017 til sommeren 2018. Prosjektet er finansiert av Vestfold fylkeskommune, Gjensidige-stiftelsen og Den Norske Turistforeningen. 

Målet med prosjektet er å introdusere ungdom i Vestfold for alt det gode friluftsliv og frivillige organisasjoner har å by på. Ungdommene skal og vokse og lære nok til å bli selvstendige og trygge på egen ferdsel i naturen, samt utvikle lederegenskaper og ta turlederroller for andre i fremtiden.

Gjennom dette året vil de utvalgte ungdommene få omfattende opplæring i friluftsliv og turledelse i mange ulike miljøer. Foruten opplevelser, kurs, friluftskunnskap og turledelse, vil de og lære noe om naturen og økosystemene rundt seg, samt hvordan man går frem for å påvirke utbygging av tursteder i nærmiljøet.

Mental styrke, helse og det å bli kjent med seg selv er ikke til å unngå gjennom Unge Naturtalenter. Ungdommen kommer til å møte seg selv og likesinnede i mange ulike, komplekse og krevende situasjoner både innenfor og utenfor sin komfortsone. Gjennom friluftsliv utvikles hele mennesket, og det mens vi opplever flotte øyeblikk og har det moro sammen.

DNT Vestfold ønsker å gi den lokale ungdommen et innpass i friluftslivet. Først og fremst vil vi bruke prosjektet som ledd i ungdommens personlige vekst, mulighet for egenaktivitet og glede og generell kompetanse hos enkeltpersonen. På sikt håper vi at naturtalentene blir inspirert til å praktisere som turledere, ta styreverv og engasjere seg i DNT og/eller andre frivillige organisasjoner. Dette er selvfølgelig opp til naturtalentene selv.

Naturtalentene som til slutt kommer gjennom nåløyet og får være med er priveligerte. Vi har hatt et førsteuttak til "ferskingkurs" etter søknadfristen 24. august. På ferskingkurset påfølgende helg 26.-27. august skrelte vi antall ungdom ned til ca 16 stykker. Utvelgelgelsen var knalltøff, men vi er veldig fornøyde med våre 16 kandidater. Vi har sett etter de som er motiverte for å gå gjennom programmet gjennom hele året, de som er lærevillige, villige til å trekke gruppa i positiv retning, og har et potensiale for å gå inn i styreverv og turlederrolla videre i livet.