Sparebankstiftelsen DNB har tildelt 300000,- i støtte til DNT Vestfold i 2018.

Blåmerket sti i Marka
Blåmerket sti i Marka Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Prosjektleder Mats Kneppen i DNT Vestfold ble oppringt med gladnyheten om at Sparebankstiftelsen DNB ville støtte arbeidet med felles sti- og løypenett i Vestfold med 300 000 kroner!Selve merkingen av stier skjer i lokalforeningene Holmestrand og Omegn Turistforening, DNT Horten, Tønsberg og Omegn Turistforening, Sandefjord Turistforening og Larvik og Omegn Turistforening. Disse foreningene har et samarbeid i DNT Vestfold som koordinerer en felles plan for å knytte stiene i fylket sammen, og markedsføre samlede turmuligheter i Vestfold fylke.

Pengene skal gå til satsing på felles sti- og løypeplan, samarbeidsmøter, merke- og skiltmateriale, samt en rekke kompetansehevende tiltak felles for alle 5 lokalforeningene.

Vi er kjempeglade for at Sparebankstiftelsen DNB er med på laget og gleder oss til å ta fatt på arbeidet!

Skrevet av Mats Kneppen 18. desember 2017