Grunnleggende turlederkurs - DNT Vestfold

Ønsker du å bli turleder i Den Norske Turistforening og dele turgleden med flere? Dette er et nyttig og nødvendig kurs for alle som vil lede våre turer. Dette er også et kurs som ligger til grunn for de som vil gå videre på DNT's sommerturlederkurs for å kunne lede turer i høyfjellet.  

Tema for kurset

Du vil lære om turlederrollen, turplanlegging, kartkunnskap, orientering, riktig bekledning og hvordan spre glede og motivasjon blant deltakerne på tur. Kurset veksler mellom teori og praktiske øvelser med utgangspunkt fra Heisetra i hjertet av Vestfoldmarka. Dette er et 15-timerskurs som starter fredag ettermiddag, har én overnatting og varer til lørdag kveld.

Opptakskrav

Kursene er åpne for alle medlemmer fra 16 år, som har deltatt på ambassadørkurs, første modul av turlederstigen, det er også et krav om at du har noe kjennskap til kart og kompass. Deltakerne tas opp etter påmelding. Deltakerne som fullfører kurset vil få deltakerbevis og registreres i turlederdatabasen. Om du ikke har ambassadørkurset kan du melde deg på likevel, og skrive at du mangler det i kommentarfeltet. Vi setter opp et kurs om nødvendig for å få dere gjennom! 

Søknad og søknadsfrist: 
Forhåndspåmelding på nett, rød knapp til høyre. Påmeldingsfrist er 11. april. Bekreftelse og mer informasjon sendes deltakerne fortløpende etter påmeling eller påmeldingsfrist.

Pris: medlem i DNT/ikke medlem kr. 1000/1800,-

Prisen inkluderer: instruksjon, kursavgift og turlederbok, overnatting på Heisetra, middag fredag og frokost m/niste lørdag. Kursavgiften kan søkes om til din lokalforening for å bli dekket. Ofte blir den dekket mot at du leder turer for denne foreningen.

Grunnleggende turlederkurs - DNT Vestfold

Ønsker du å bli turleder i Den Norske Turistforening og dele turgleden med flere? Dette er et nyttig og nødvendig kurs for alle som vil lede våre turer. Dette er også et kurs ...

Kontaktinformasjon:

Turleder:

  • Ragnar Standal